Antena  5/8l  144 MHz                                                             Świat Radio czerwiec 2006

Antena o długości 5/8 długości fali na pasmo 144MHz jest zwarta dla prądów stałych. Gromadzące się ładunki na jej promienniku będą przepływały do uziemienia chroniąc transceiver przed uszkodzeniem. Współczynnik SWR zawiera się w przedziale od 1,3 do 1,5 w paśmie 144.00 do 146.00 MHz, uzyskując minimum SWR dla częstotliwości 145,200 MHz. Do jej wykonania użyłem: mosiężnego krążka o średnicy 50mm i grubości 10mm, walca o średnicy 50mm i długości 70mm wykonanego z  tekstolitu, rurki aluminiowej o średnicy 10mm i długości 120cm, drutu miedzianego o średnicy ok. 1,5mm, 6 sztuk prętów mosiężnych o długości 50cm i 6mm, śruby M6, M8, ocynkowany kątownik budowlany. Tekstolitowy walec i mosiężny krążek został przycięty w sklepie do odpowiednich rozmiarów za niewielką opłatą. W mosiężnym krążku wykonałem otwór o średnicy zewnętrznej gwintu złącza UC1. W otworze umieściłem gniazdo UC1. Proponuję wykorzystać popularne, obustronnie gwintowane złącze przedłużające (tzw. "beczka") przylutowując je wokół do mosiężnego pierścienia. Należy uprzednio wyjąć wkładkę izolującą, chroniąc ją przed deformacją podczas lutowania. W krążku nawierciłem promieniowo sześć otworów o średnicy 4,8mm i nagwintowałem gwintownikiem M6. Końce prętów mosiężnych - przeciwwag, nagwintowałem narzynką M6 na długości 15mm i wkręciłem je w przygotowane otwory. Na rysunku pokazano obróbkę mosiężnego krążka.


Zdjęcia i rysunkek pokazują sposób umocowania złącza  UC1 do krążka. W prezentowanej antenie wykorzystano przykręcane gniazdo UC1.

W tekstolitowym walcu wykonałem otwór o średnicy 10mm na całej jego długości. Do połowy długości tekstolitowego walca wywierciłem otwór o średnicy 22mm na stołowej wiertarce kolumnowej. Wcisnąłem jeden z końców aluminiowej rurki w tekstolitowy korpus smarując otwór klejem epoksydowym "Epidian" i wbiłem w jej koniec dopasowany ściśle kawałek mosiężnego pręta w celu dolutowania cewki. Z drutu miedzianego o średnicy ok. 1,5mm wykonałem cewkę o średnicy zewnętrznej 22mm, nawijając osiem zwojów. Jej indukcyjność decyduje o dopasowaniu oporności falowej do kabla 50ohm. Wsunąłem ją do otworu w głowicy i jeden z końców przylutowałem do mosiężnego pręta wbitego w rurkę aluminiową promiennika. Drugi koniec wyprostowałem w celu połączenia zaciskowego przy ostatecznym montażu głowicy. W odległości około 2,5 zwoju od promiennika przylutowałem odczep, który połączy środkowy zacisk gniazda UC1. Położenie odczepu na cewce decyduje o wartości współczynnika SWR. Zmiana położenia odczepu w granicach od drugiego do trzeciego zwoju  powoduje znaczne przesunięcie minimum SWR w paśmie od 144MHz do 146 MHz. Pokazuję wymiary elementów, wykonane otwory, położenie i miejsca lutowania cewki w głowicy.

Antena KF                                               projekt interaktywny

Tak zaprojektowałem swoją antenę na pasma KF. Program interaktywny umożliwia symulacje i obliczenie wartości rzeczywistych. Poniżej podałem odnośnik do strony z interaktywnym programem do obliczania anten.
Sposób podłączenia dwóch anten za pomocą dwóch duplexerów. Duplexer o częstotliwościach kanałowych 1MHz-50MHz oraz 110MHz-470MHz. Uzyskano rozdział sygnałów między kanałami na poziomie -60dB. Ponieważ maszt antenowy w moim QTH stoi w odległości 25m od domu dlatego zdecydowałem się na położenie w ziemi pojedynczego, dobrego kabla koncentrycznego zakończonego pod masztem i w domu duplexerami. Układ spisuje się znakomicie. Nie muszę myśleć o przełączaniu anten.  
Oto moje anteny.  Na szczycie masztu antena UKF - 2m i 70cm, Diamond 3*5/8 i antena dipolowa 2*12,5m na pasma 40m i 80m. Pomiary w dalszej części.
Dużo pracy? Czy warto robić tę antenę jeśli porządne, fabryczne, skuteczne anteny na pasmo 144MHz są w przystępnej cenie?


 
 
 
Jurek  SQ7JHM
SQ7JHM                        
Moje Anteny 

 
Widok cewki przedzielającej rurkowe promienniki. Cewka nawinięta jest spiralnie na płaskim karkasie wykonanym z tworzywa sztucznego. Ustawianie indukcyjności dokonuje się poprzez załączanie krokodylkiem odpowiedniej ilości zwojów. W celu poprawienia odporności na podmuchy wiatru powinno się zastosować trzy odciągi. U dołu anteny rozłożone są na ziemi trzy przeciwagi z drutu o długości 6m.
Po lewo widoczny jest pomiar na zakresie 80m. Biała linia pokazuje wartość SWR, linia czerwona przebieg reaktancji a linia żółta pokazuje zmiany impedancji anteny.  Po prawej widoczny jest pomiar SWR, Z oraz X dla zakresu 40m. Pomiary anteny wykonano miernikiem Zant4 opisanym w dziale Mierniki SWR na tej stronie WWW.
Wykres po lewej stronie obrazuje przebieg SWR, Z oraz X dla anteny rzeczywistej, w zakresie częstotliwości 3,3MHz i 7,4MHz. Na tej antenie robię łączności. Jest to skrócony dipol z ramionami o długości 12m. W odległości 10,2m od szczytu anteny występują cewki o indukcyjności 122mikroH. Za cewkami są jeszcze odcinki drutu o długości około 1,8m. Antena znajduje się na wysokości 7,5m nad ziemią.
Wykresy powyżej pokazują zawężony obszar pomiaru odrębny dla pasma 80m i dla pasma 40m. Linia biała to wartości SWR, linia czerwona to wartości reaktancji a linia żółta obrazuje wartości impedancji. Pomiarów dokonałem miernikiem Zant4 opisanym w dziale Mierniki SWR.
Antena  KF    V-Greg                                                                   czerwiec 2017              

 
Antena składana, pionowa, wykonana przez Grzegorza SQ2GYA z Brodnicy. Antena o wysokości 6m posiada promiennik w postaci rurek aluminiowych o długości 1m, składanych teleskopowo, które na wysokości 1,7m od podstawy przedzielone są płaską, spiralną cewką o indukcyjności 50mikroH. Cewka ma zmienianą indukcyjność za pomocą krokodylka zapinanego na jej odizolowanym, miedzianym drucie. Antena znakomicie stroi się na częstotliwości 3,7MHz oraz na 7,1MHz. Możliwe jest przystosowanie anteny do pracy na wyższych zakresach poprzez skrócenie rurkowego promiennika od góry. Na antenie przeprowadzono łączności krajowe. Skuteczność odbioru i nadawania jest niższa niż anteny dipolowej, ale za to po złożeniu antena mieści się w bagażniku samochodu osobowego, szybko  się montuje i znakomicie nadaje się do łączności w dowolnej lokalizacji.