Generatory   analogowe  VFO   i  BFO 
Zestaw  generatorów  VFO  i  BFO  używanych  do  transceivera  Kajman I
Generator VFO w układzie Seilera z diodą pojemnościową
Generator VFO w układzie Seilera z powietrznym kondensatorem strojeniowym
Generator  KF  DDS 
Generator DDS z układem scalonym DDS AD9850. Oprogramowanie w BASCOM wzorowane na programie Adama SQ5RWQ. Zakres częstotliwości od 1Hz do 30MHz. DDS zawiera moduł generujący oraz układ sterujący z mikrokontrolerem ATMEGA8. Do zmiany częstotliwości zastosowano impulsator 24 krokowy. Zmianę wartości kroku 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz dokonuje się przyciskami wyprowadzonymi na czoło obudowy. Możliwe jest ustawienie przesunięcia o zadaną częstotliwość pośrednią. Ostatnia wersja nie zawiera przycisków STEP a zmiany kroku częstotliwości dokonuje się przez wciśnięcie gałki impulsatora, wejście w menu, wybranie i zatwierdzenie kroku.   
Generator  analogowy  KF                                                                               czerwiec 2008
Generator analogowy z wykorzystaniem układu scalonego LTC1799. Układ generuje sygnał zbliżony do sinusoidalnego o częstotliwości od 2MHz do 30MHz. Napięcie wyjściowe ma wartość skuteczną około 1V. Sterowanie częstotliwością wykonywane jest za pomocą dwóch szeregowo połączonych potencjometrów; jednego zgrubnego  47k/A i drugiego dziesięcioobrotowego o wartości 2,2k/A. Układ scalony zasilany jest napięciem 3,3V. W obudowie wstawiłem mikroprocesorowy miernik do pomiaru częstotliwości.
Układ stabilnego generatora Vackar.
 
Generator DDS  100kHz - 30MHz                                         wrzesień 2015
 
 
 
Jurek  SQ7JHM
SQ7JHM